פנטהוז יחודי פרוייקט "הסביון" .

פנטהוז יחודי פרוייקט "הסביון" .

החיים עצמם הם המרכז....על סמך התפיסה הזאת תכננו את הפנטהוז הנדיר הזה!

קרא עוד